Op de THEE bij Texperium

Op werkbezoek bij Texperium in Haaksbergen. Sinds 9 jaar is deze stichting actief in het ontwikkelen van hoog waardige garens van oud textiel.

Samen met Renée van Cootwijk, textiel chirurgijn, de proeffabriek bezocht in Haaksbergen. Het project “van katoen geven” voorgelegd aan Paula Konter, Bestuurder en projectleider bij Texperium. De afgelopen jaren heeft Texperium met verschillende partijen samengewerkt om een draad “op maat” te maken. Afgestemd op de verdere verwerking en gebruik van de stof.

Bij het maken van een circulaire draad is het materiaal fifty / fifty ofwel oud verhakseld textiel en een nieuwe toevoeging van bijvoorbeeld tencel, polyester of vlas.

Het doel van Texperium is om mensen samen te brengen. Voor de uitvoering van projecten kunnen zij ondersteunen en adviseren. Het samenbrengen van ketens, creatieven en bedrijven zodat er een maximale kans is op commercialisering van de resultaten. Ook fijn dat Texperium in de provincie Overijssel is zo kunnen we een innovatief, provinciaals modeproject opstarten.

Texperium

Hoeveel ouwe Jeans voor een nieuwe draad?

Bij een eerder project HNST zijn ruim 6.000 spijkerbroeken verzameld voor een circulaire jeans collectie. Dit is een mooi voorbeeld om als leidraad te nemen voor het Zwolse, circulaire denimstof.  Ook hier zijn op verschillende verzamelpunten oude jeans ingeleverd. Daarna is een selectie gemaakt van de ingeleverde jeans op basis van herstellen, vermaken, versieren en verhakselen. Uiteindelijk zijn de meest kapotte jeans verhakseld bij Texperium.

Meer over Texperium

Het open innovatiecentrum heeft de ambitie om gezamenlijk met de industrie en overheden ervoor te zorgen dat textielrecycling binnen een afzienbaar aantal jaren ‘business as usual’ is en de transitie naar de circulaire economie plaats vindt. Mede daarom zijn wij ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord en werken wij mee aan de transitieagenda consumptiegoederen dat onderdeel is van Nederland circulair in 2050.

Texperium is gespecialiseerd in de advisering en innovatie op het gebied van textiel en mechanische recycling. Beschikt over “state of the art” onderzoeksfaciliteiten (proeffabriek) om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het realiseren van innovaties in textielherverwerking en de toepassing van herwonnen materialen in duurzame en winstgevende toepassingen. De onderzoeksfaciliteiten opgesteld als proeffabriek maken het mogelijk om de kloof te dichten tussen wetenschappelijk onderzoek (kleine schaal, wetenschap gedreven) en de praktijk door experimenteer faciliteiten op (semi) industriële schaal. Ook kunnen de mensen van Texperium meekijken naar de haalbaarheid van een project.