Provinciaalse Textiel soep

Welke ingrediënten voor een circulaire soep? Eerst aan de koffie bij de kennismaking met Marianne van de Rozenberg, Beleidsontwikkelaar milieu en duurzaamheid bij de provincie Overijssel. Bij de meeting “Circulair denken en vooral doen” was een vluchtige kennismaking. In de introductie hebben we gesproken over diverse duurzame activiteiten in Zwolle en in de Provincie en zijn al leuke, frisse ideeén geopperd. Super! Het effect was een brede glimlach om de mond. En dan had ik nog niets verteld over het lopende project “De Blauwe Loper – Samen van Katoen geven”.

Provinciaalse Textiel Soep

Urgenda

Mijn visie over hoe de verandering te laten plaatsvinden heb ik zelf ervaren bij de Nacht van de Duurzaamheid, de kick off van de eerste Dag van de Duurzaamheid van Urgenda op 08.09.09. Een bonte mix aan mensen vanuit Koninklijk, Bestuurlijk, Politiek, Zakelijk, Kunstenaars, Organisaties, Onderwijs, BN’ers, Media en Burgers, samen duurzaam doen. Nu bij de transitie naar een circulaire economie is dit weer de manier waarop. Als mens heb je verschillende hoedanigheden. Elkaar inspireren en informeren.

Mix van MODE & SPORT

In het project De Blauwe Loper gaat het om hoe de burger te bereiken en om Zwols circulair denimstof te maken. Inspelen op de good mood bij hardloopwedstrijden in de stad Zwolle. Gebruik maken en kwaliteiten bundelen voor een positieve impact. In 2017 heb ik samen met Annemieke Koster – Enschede Textielstad en Danya Weever – modelabel meegewerkt aan de kick off show “Talking Trash” van de DSFW in Amsterdam. Hoe gaaf als we samen kunnen werken en circulaire mode kunnen produceren in Overijssel.

Energie laten circuleren

  • Plan hoe de duurzame retailers in de regio of de Hanze Steden te betrekken en te ondersteunen voor een samenwerking op het gebied circulaire economie.
  • Idee voor de Dag van de Duurzaamheid op 10.10.19.
  • Idee voor 10 jaar Groenkapje!

Na de Koffie naar de SOEP! Het was een mooi wervelend gesprek, waarbij ideeën mooi circuleerde. Ineens was het tijd om de innerlijke mens te voeden. Zo een winterse bruine bonensoep gegeten. Op naar het volgende gesprek met Anton Luiken over de circulaire agenda voor Textiel in de provincie.