Stadskantoor koffie!

Vanuit Groenkapje connectie weet ik hoe de koffie smaakt bij het Stadskantoor van de gemeente Zwolle.

Nu op de koffie voor een persoonlijke kennismaking met Hubald van Ark. Na de zomer is hij werkzaam bij de gemeente Zwolle als strateeg op het gebied van circulaire economie. Het is fijn om te horen dat voor Hubald economie niet alleen gaat over geld. Vandaar dat hij ook in het buitenland heeft gestudeerd voor specialisatie van maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen

In het gesprek heb ik hem meegenomen in de groei (ontwikkeling) van het project “Samen van Katoen geven”. Het opbouwen van een community om vanuit een horizontale samenwerking een circulaire denim (jeans) stof te maken. Het idee om mode te combineren met hardlopen om aan te haken bij de good mood. De hardloopwedstrijden in de Zwolse wijken zijn goede start momenten om Zwollenaren te bereiken. De route, die we gaan lopen, is even belangrijk als de finish. (het Blauwe boekje).

Friese, circulaire trui.

In ons gesprek heb ik verteld over een vergelijkbaar circulair modeproduct, de Fryske trui en vest van Loop.alife. In het kader van Leeuwarden-Culturele Hoofdstad 2018 is een samenwerking met Social Designlab It Erfskip. Het doel is om de waarde van restmaterialen te tonen en de lokale maakindustrie in Friesland te stimuleren op het gebied van circulaire textiel. Een mooi inspirerend voorbeeld om provinciale economie te veranderen naar een circulaire economie en met een lokale betrokkenheid.

Zwols pilot plastic bankje.

Hubald vertelt over een pilot van het recyclen van hard plastic in samenwerking met de ROVA en Natuur & Milieu Overijssel. In een Zwolse wijk plastic inzamelen en hiervan een plastic, circulair bankje te maken voor in de wijk. Op deze manier wil de gemeente Zwolle de Zwollenaren betrekken bij anders omgaan met plastic. 

Wedstrijden van VPRO Tegenlicht

Tijdens de Dutch Design Week was de wedstrijd De Toekomstbouwers met ideeén op het gebied van sociaal, duurzaam, innovatie en circulair ondernemen. Andere wedstrijd is Future Fashion Pioniers met aandacht voor de verschillende aspecten van anders mode maken. Voor een betere wereld. 

Het was een mooie eerste kennismaking. Het volgende koffie moment is eind december 2018.